Profesorado

Profesor
Periodo
Tutorías
Anual
Martes 11:30 - 13:30 Dpto
Jueves 11:30 - 13:30 Dpto
Viernes 10:30 - 12:30 Dpto
Anual
Martes 9:30 - 11:30 Dpto
Miércoles 9:30 - 11:30 Dpto
Jueves 9:30 - 11:30 Dpto
Tutorías 1º semestre
Miércoles 10:00 - 13:00 Dpto Micro (Fac.Odontolo)
Jueves 9:00 - 10:00 Dpto Micro (Fac.Odontolo)
Jueves 11:00 - 13:00 Dpto Micro (Fac.Odontolo)
Tutorías 2º semestre
Martes 9:00 - 12:00 Dpto Micro (Fac Odontolo)
Jueves 9:00 - 12:00 Dpto Micro (Fac Odontolo)
Anual
Lunes 10:30 - 12:30 Dpto
Miércoles 10:30 - 12:30 Dpto
Viernes 10:30 - 12:30 Dpto
Primer semestre
Lunes 10:30 - 12:30 Dpto
Miércoles 10:30 - 12:30 Dpto
Viernes 10:30 - 12:30 Dpto
Segundo semestre
Lunes 10:30 - 12:30 Dpto
Miércoles 10:30 - 12:30 Dpto
Viernes 10:30 - 12:30 Dpto
Anual
Martes 9:30 - 11:30 Dpto
Miércoles 10:30 - 12:30 Dpto
Jueves 9:30 - 11:30 Dpto
Tutorías 1º semestre
Martes 16:00 - 18:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Miércoles 16:00 - 18:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Jueves 16:00 - 18:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Tutorías 2º semestre
Martes 16:00 - 18:00 Fac_Farmacia 4ª Planta
Miércoles 16:00 - 18:00 Fac_Farmacia 4ª Planta
Jueves 16:00 - 18:00 Fac_Farmacia 4ª Planta
Anual
Martes 9:30 - 11:30 Dpto
Miércoles 10:30 - 12:30 Dpto
Jueves 9:30 - 11:30 Dpto
Anual
Jueves 10:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Viernes 10:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Anual
Lunes 11:30 - 14:00 Dpto
Martes 11:30 - 14:00 Dpto
Viernes 11:30 - 14:00 Dpto
Anual
Miércoles 11:30 - 14:30 Instituto del Agua
Viernes 11:30 - 14:30 Instituto del Agua
Anual
Martes 8:00 - 11:00 Serv. Microbiología (Hvn)
Jueves 8:00 - 11:00 Serv. Microbiología (Hvn)
Anual
Lunes 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Martes 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl.
Miércoles 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Tutorías 2º semestre
Lunes 11:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Jueves 11:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Viernes 11:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Primer semestre
Lunes 10:00 - 12:00 Dpto
Martes 10:00 - 12:00 Dpto
Jueves 10:00 - 12:00 Dpto
Segundo semestre
Martes 10:00 - 13:00 Dpto
Jueves 10:00 - 13:00 Dpto
Primer semestre
Miércoles 10:00 - 13:00 Dpto. Microb. Odontología
Jueves 9:00 - 10:00 Dpto. Microb. Odontología
Jueves 11:00 - 13:00 Dpto. Microb. Odontología
Segundo semestre
Lunes 8:30 - 10:30 Dpto. Microb. Medicina
Miércoles 8:30 - 9:30 Dpto. Microb. Medicina
Miércoles 13:00 - 14:00 Dpto. Microb. Medicina
Viernes 8:30 - 9:30 Dpto. Microb. Medicina
Viernes 13:00 - 14:00 Dpto. Microb. Medicina
Anual
Martes 11:30 - 13:30 Dpto
Jueves 11:30 - 13:30 Dpto
Viernes 10:30 - 12:30 Dpto
Anual
Martes 11:30 - 13:30 Dpto
Jueves 11:30 - 13:30 Dpto
Viernes 10:30 - 12:30 Dpto
Tutorías 2º semestre
Martes 10:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Miércoles 10:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl.
Tutorías 2º semestre
Lunes 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Martes 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Miércoles 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Tutorías 1º semestre
Miércoles 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Jueves 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Viernes 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Tutorías 2º semestre
Miércoles 10:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Viernes 10:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Anual
Martes 11:30 - 13:30 Dpto
Miércoles 11:30 - 13:30 Dpto
Jueves 11:30 - 13:30 Dpto
Tutorías 1º semestre
Lunes 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Martes 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Miércoles 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Anual
Lunes 11:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Martes 11:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Miércoles 11:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Primer semestre
Martes 12:30 - 14:30 Dpto
Miércoles 12:30 - 14:30 Dpto
Jueves 12:30 - 14:30 Dpto
Segundo semestre
Martes 12:30 - 14:30 Dpto
Miércoles 11:30 - 12:30 Dpto
Miércoles 13:30 - 14:30 Dpto
Jueves 12:30 - 14:30 Dpto
Anual
Lunes 9:30 - 12:30 Dpto
Lunes 13:30 - 14:30 Dpto
Martes 13:30 - 14:30 Dpto
Jueves 13:30 - 14:30 Dpto
Tutorías 2º semestre
Lunes 10:00 - 12:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Martes 10:00 - 12:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Jueves 10:00 - 12:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Tutorías 1º semestre
Martes 11:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Miércoles 11:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Jueves 11:00 - 13:00 Dpto.Micro Cienc 5ª Pl
Tutorías 1º semestre
Martes 10:00 - 12:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Miércoles 10:00 - 12:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Jueves 10:00 - 12:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Tutorías 1º semestre
Martes 10:00 - 11:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Martes 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Miércoles 10:00 - 11:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Miércoles 12:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Tutorías 2º semestre
Martes 10:00 - 11:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Martes 13:00 - 15:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Miércoles 10:00 - 12:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Miércoles 13:00 - 14:00 Dpto.Micro Cienc 2ª Pl
Tutorías 1º semestre
Miércoles 11:00 - 14:00 Despacho Instit. del Agua
Jueves 11:00 - 14:00 Despacho Instit. del Agua
Tutorías 2º semestre
Jueves 11:00 - 14:00 Despacho Instit. del Agua
Viernes 11:00 - 12:00 Despacho Instit. del Agua
Anual
Martes 12:00 - 14:00 Dpto
Miércoles 12:00 - 14:00 Dpto
Jueves 12:00 - 14:00 Dpto
Primer semestre
Martes 10:30 - 11:30 Dpto
Martes 12:30 - 13:30 Dpto
Miércoles 10:30 - 12:30 Dpto
Jueves 10:30 - 11:30 Dpto
Jueves 12:30 - 13:30 Dpto
Segundo semestre
Lunes 10:30 - 13:30 Dpto
Miércoles 10:30 - 13:30 Dpto
Primer semestre
Lunes 9:30 - 11:30 Dpto
Miércoles 9:30 - 11:30 Dpto
Viernes 9:30 - 11:30 Dpto
Segundo semestre
Martes 11:30 - 13:30 Dpto
Jueves 11:30 - 13:30 Dpto
Viernes 10:30 - 12:30 Dpto
Anual
Lunes 9:00 - 11:30 Dpto. Micro. (Medicina)
Miércoles 12:30 - 14:00 Dpto. Micro. (Medicina)
Viernes 12:00 - 14:00 Dpto. Micro. (Medicina)
Tutorías 2º semestre
Miércoles 9:00 - 11:00 Dpto.Micro 5ª Planta
Jueves 9:00 - 11:00 Dpto.Micro 5ª Planta
Viernes 9:00 - 11:00 Dpto.Micro 5ª Planta